Kreidler Florett - Historie og Modeludvikling.
.
3. del: Kreidler Florett, 1968 - 82.
.
.
En rød stjerne viser, at der er tilknyttet en lille historie eller kommentar til årstallet eller den enkelte model.

.
1968: *
.
.
.
. 
.
1970: *
.
.
.
. 
.
1972: *
.
.
.

.
1975: *
.
. 
.
1976: *
.
.
.
.

.
1977 - 80: *
.
.

.
1980 - 82: *
.
 .
..
.

Efterskrift: 
.
2001:
.
Selv om det snart er 20 år siden Kreidler Fabrikken måtte erkende sit økonomiske nederlag, lever navnet i bedste velgående. En stigende interesse for de dejlige gamle maskiner gør sit hertil, og når man tænker på, hvad desværre langt de fleste har måttet gennemgå i form af "jordræs" og opfindsomme drengefingre, står det helt klart, at der her er tale om et virkeligt kvalitetsprodukt.
.
Et dansk firma fortæller, at fabrikken gik konkurs, fordi man grundet maskinernes høje kvalitet aldrig solgte reservedele. Hvis det virkeligt var tilfældet, forstår jeg ikke, hvorfor samme firma i sin tid turde investere i et næsten komplet reservedelssortiment?
.
Næh, en mere plausibel forklaring er nok, at fabrikkens gamle hovedstamme, kabel- og tråd fabrikken, i nogle år havde haft nogle kedelige røde tal i regnskaberne, grundet ledelsens manglende forståelse for nødvendigheden af at rationalisere, og da der derfor ikke kunne afsættes de fornødne midler til en mere langsigtet plan for den ellers økonomisk rimeligt velfungerende afdeling for køretøjer, gik det galt også for denne del af det gamle familiefirma.
.
Afdelingen for køretøjer blev købt ud af konkursboet af en anden virksomhed, og produktionen blev genoptaget, men hvorfor investorerne, efter ganske kort tid, selv valgte at lukke forretningen, med et tab på omkring 10.000.000 DM, står hen i det uvisse. Var det markedets almindelige afmatning, der skræmte, eller havde man blot haft behov for "lidt" skattemæssig afskrivning? Ingen ved det med sikkerhed. Vi kan blot med beklagelse konstatere, at:
.
Den sidste rigtige Kreidler Florett forlod samlebåndet 2. April 1982, kl. 11:43.
.

Blad venligst.
.
.
.
.
.
.