................................................................................................................................................... Billeder fra diverse skoleaktiviteter.


Efter at siderne i en årrække har levet en meget fredsommelig tilværelse, har studenter-jubilæet i 2015
fået flere til at kigge dybt i egne arkiver.
Ny gamle billeder er således dukket op, og med kollektiv hukommelse er begivenheder rykket på plads, så
siderne hér i 2016 kan fremstå i en ny-redigeret version som det fællesprojekt, jeg egentlig havde håbet på
fra start.

Først Niels Ravns billedbidrag fra turen til Edinburgh: Årstal?


   

 

Fra turen til Hässleholm i 1959, færge til Malmø og derfra videre med Den Kungliga Svenska Järnvägen :o), gården hvor Gert Hertzberg og jeg var indkvarteret, afgang fra banegården i
Hässleholm og på sidste billede ventes der på linie 7 på Kgs. Nytorv.
 

Henrik Møller supplerer billederne med følgende beretning om turen:

I brevet til hjemmet fra skolen før turen stod der: ”Til dækning af rejseudgifterne skal hver dreng indbetale 10 kr til overlærer Kjeld Jørgensen senest fredag den 16. ds.,
underskrevet Mogens Wöldike.”

Og Henrik fortæller videre:

Vi rejste med Statsbanernes Øresundsbåde til Malmø mandag den 19 oktober 1959 og derfra i bus til Hässleholm, hvor vi blev privat indkvarteret. Jeg husker tydeligt, at jeg boede
alene hos en elskelig, meget gammel svensk dame, som forkælede mig, selv om jeg ikke forstod alt, hvad hun sagde til mig.

En svensk anmelder skrev om koncerten bl.a.:

”…det är ganska märkligt, att barnan kan sjunga så musikaliskt fullvärdigt, och att de kan satsa så mycken mogen känsla i sången. Wöldike spelade på sin kör som på ett
instrument,
och effekten blev vokalsymfonisk med största tjuskraften i den särpräglade klangkvaliteten.”

---------------------------------------------------------------------

Flemming Schroller har suppleret med nedenstående 3 billeder:Blad venligst