Tid: Februar 1975. 

Sted: Lillebæltsbroen. 

Mål: Hønefoss, Norge. 
 

Vi drog afsted i to tungtlæssede biler. 
Her er min trofaste FIAT 125, årg. '68 
fotograferet fra "Bimmers" Cortina.

 
Joh, selv om man er rimeligt ædruelig, 
kan man da godt nyde en enkelt øl, på 
en lang, kedelig sejltur. 
 

Det sorte spektakel ved siden 
af mig er en af mine to udmærkede 
svogre.

 
"Fossen" var centralnerven i byens forlystelsesliv. Det var ejet af et konsortium, der også havde 
mange andre jern i ilden, og denne bygning indeholdt foruden danserestauration og cafeteria 
også et supermarked samt virksomhedens administration. 
Vi boede i en nærliggende ejendom, hvor en etage var reserveret for tilrejsende personale, og 
hvad forplejning angik, havde vi "carte blanche" i cafeteriaet.
 

Blad venligst