Så er der gået "Stones" i os, med 
Ole som "løs" sanger. 

Her spiller vi til "fornemt" skolebal 
på Zahles Skole.


Real  , man"!

Paradebillede af Jan, der klogeligt 
holder høreskaderne på afstand, ved 
at placere sig skråt bag ved VOX'en.
 
 
Fanget af fotografen i pausen, hvor 
jeg klamrer mig til min store 
kjærlighed, Kirsten. 
Jeg gad vide, om hun også har tabt 
håret? 

Dette var forøvrigt et af de sidste jobs, 
før jeg gik i tænkeboks. Jeg havde en 
del, jeg skulle have indhentet, før den 
nært forestående studentereksamen. 

Nå, jeg overdrev nu ikke. 
Trods alt spilleriet, klarede min gode 
klæbehjerne og sædvanlige held 
endnu en gang paragrafferne for mig, 
til mine læreres store fortvivlelse og 
forældres ditto glæde.

 

Blad venligst