Klip fra bladet "HIT", Januar 1965. Billedet er taget under 
afviklingen af tidens helt store mediebegivenhed: 

Danmarksmesterskabet i Pigtråd. 

Ungdommens musik havde taget en drejning mod en mere 
voldsom udtryksform, inspireret af bl. a. "The Rolling Stones" 
og ikke mindst af gruppen "The Who", og betegnedes 
simpelthen som "Pigtrådsmusik". Ja, de var jo også med i konkurrencen, så med lidt held, 
kunne svoger Bents og mine veje udmærket have krydset 
hinanden 10 år tidligere. 
Det er Bent (det sorte spektakel) nr. 2 fra venstre. 
 
De konkurrerende orkestre skulle spille en bunden opgave: House of the Rising Sun, et selvkomponeret 
nummer og et selvvalgt nr.? Jeg husker det ikke, men jeg husker, at vores Flemming lokkede os på glatis. 
Han havde smækket lidt råt figur-akkordspil på teksten til den gamle engelske soldatersang, Pack up your 
Troubles, og vi åd hans "selvkomponerede" sang råt. 
Jeg tror imidlertid ikke, de strenge dommere har hørt så meget af teksten, så vi kan ikke engang undskylde 
vores manglende 1. plads med et stort 0 for denne opgave. 

Konkurrencen blev, helt OK, vundet af Keld og the Donkeys, og Keld har også lige siden bevist, at han i rigeligt 
mål har haft tilstrækkeligt musikalsk overskud og kunnen til at skabe sig en særdeles vellykket karriere i 
underholdningsbranchen. 

Der var dog dengang en del murren i krogene omkring konkurrencens udfald, især over, at vinderne 
repræsenterede en alt for blød musikalsk linie (det var jo trods alt en konkurrence, der drejede sig om 
"PIGTRÅD") og påstande om, at årsagen til resultatet skulle søges i dommerpanelets bagland, var helt 
almindelige. Vinderpræmien var nemlig en pladeindspilning, et uopnåeligt mål for de fleste, og de få 
pladeselskaber, der, ofte modstræbende, udgav den ny musik, udgjorde en enorm magtfaktor. 

Men påstandene er naturligvis helt ubegrundet, idet dommerpanelet bestod af så store musikalske 
personligheder som Peter Belli og Peter Abrams samt Hit-House's leder Poul Borum.

 

Blad venligst