Ole, der ikke "led" under forpligtende skolegang, stilede mod en professionel karriere, og hen på foråret 
forlod han os derfor til fordel for gruppen "Five Danes". Vi var så heldige, ret hurtigt, at få en god erstatning i 
Leif, som vi ser i midten af næste billede. 
 
Vi ville gerne gøre en indsats for 
Børnehjælpsdagen, og da man 
først så folk grundigt an, måtte vi først 
til optagelsesprøve sammen med 
gårdsangere og andet godtfolk. 

Dette til trods, satte man os meget 
venligt til at optræde på DR's stand 
på Rådhuspladsen.


Da vi havde fyret nogle Shadows numre af, mens vi, efter datidens mode, trippede synkront rundt med løftet 
guitar i diverse breaks, skreg nogle behjertede sjæle pludseligt: ROCK!!!!! 
Den var værre! Vort eget sanganlæg var slet ikke gearet til friluftskoncert, men den rare DR-mand holdt 
beredvilligt sin mikrofon hen til Flemming, så han kunne komme af med sin elskede Rock around the Clock. 

Nu VAR anlægget rimeligt veldimensioneret. Når "Onkel Oplæser" bekendtgjorde udtrukne lotterinumre 
med almindelig stemmeføring, kunne publikum, Rådhuspladsen rundt, problemfrit høre, om de havde vundet, 
og nu blev anlægget fodret af Flemming i fri dressur. Fire mandshøje højttalersøjler var monteret højt over 
den overdækkede scene, og da det herfra ikke lød særligt højt, gav han for en sikkerheds skyld stemmen 
20dB mere end normalt. 

Virkningen var formidabel! Hans stemme overdøvede alt og alle, forårsagede totalt trafikstop, og meget 
snart meddelte en gruppe betjente DR's ulykkelige repræsentant, at hvis "dette vanvid" ikke hørte op straks, 
måtte de gribe ind!! 

Da vi ikke ville ulejlige de rare betjente yderligere, afsluttede vi nummeret, og spillede herefter videre, i samme 
lydniveau, som vi var startet, og ordensmagten kunne så med tilfredshed konstatere, at der igen kom gang 
i trafikken.

 

Blad venligst