1989. 
Valdemars Slot, som Christian d. IV 
lod bygge til sønnen Valdemar 
Christian.

Den kønne lille pavillon 
bygget omkr. 1750.

Og så en rundtur på ejendommen 
i hestevogn. 

Der er et dejligt "bundtræk" i sådan 
et to-spand. Det er bare noget, der 
rykker!


-     -