1979. 
Strækningen Paris - Luxembourg 
fører os lige igennem området, hvor 
det gik hedest til under 1. verdenskrig, 
og dette mindesmærke for de faldne 
er ikke til at overse.

Landskabet, der engang var en af verdens blodigste slagmarker, set fra mindesmærket.

En typisk nordfransk landsby. Bortset fra gadebelysning, 
elmaster og et par tv-antenner, er der ikke ændret meget 
her gennem adskillige generationer.

-     -