1979. 
Første etage er kun hævet 58 m. 
over jorden, men allerede fra 
"2.sal" (115 m. oppe) er udsigten 
fantastisk.

I horisonten, midt i billedet, 
anes Sacre Coeur.

Vi har kun fotos fra tårnets to første 
afsatser, idet udsigten fra toppen 
blev foréviget på smalfilm.

En højde på 300 m. er voldsom, når 
man kan se direkte ned, og når man 
kører de sidste 160 m. i en almindelig 
"lige op og ned" elevator med masser 
af vinduer, føler man sig som en orm 
på en fiskekrog. 
Jeg så ikke meget ned, og de fleste 
var langtfra begejstret for situationen. 

Kønsrollemønstret forlangte dog 
tilsyneladende at "mænnerne", også 
med flakkende øjne, lagde armen 
beskyttende om deres bedre halvdele.


-     -