1979. 
Hollands nok mest kendte attraktion:
digerne.

Fra toppen kan man sagtens forestille 
sig, hvordan landskabet ville se ud 
efter et digebrud.

En af de mange sluser.

-     -