Der var noget for både øje, hals og øre i den 
dejlige natur.


Jeg har tidligere været inde på familiens landsdels-
betingede forskelle i tale og tegnsprog. 

I det vestlige pålægger traditionerne tilsyneladende 
også værtsparret at underholde gæsterne på 
enhver tænkelig måde. 
 
 


Kunne dette festlige indslag muligvis være 
et levn fra et tidligt jydsk frugtbarhedsritual?

Peter er nu en rigtig gentleman. 
 

-