Vielsen var foregået i dybeste stilhed, samme 
dag, men takket være vor udsendte medarbejder 
( rolig Peter, vi røber aldrig vore kilder ) kan vi her 
offentliggøre begivenheden. 

-