Peter var i storform, da han serverede en 
sang til fødselaren...

... og lidt senere gjorde Joan ham 
kunsten efter. 
 

-