Torben har savnet et gruppebillede, ...

... og da han havde fået os trængt op i en krog, 
lykkedes det næsten at få alle til at stå rimeligt 
stille. 

Den løftede pegefinger er et Nielsensk 
karakteristika for "Fraktion Fyn" ....

... men tilsyneladende har man også 
i Jylland .....

... og på Sjælland specielle former 
for lokal-familiært tegnsprog.
 

-